بزرگی پروستات و سرطان

بزرگی پروستات و سرطان بزرگی پروستات یکی از موارد شایعی است که امروزه بیشتر جوانان را درگیر کرده است اما آیا بزرگی پروستات با سرطان رابطه ای دارد یا منجر به سرطان می شود ؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید . آناتومی پروستات پروستات غددی است که در ادامه مطلب…