صنعت خودرو

نهایی شدن حضور فولکس در ایران

نهایی شدن حضور فولکس در ایران

معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه در یک سال گذشته