مجله خودرو
صنعت خودرو

بررسی رنو ساندرو فيس ليفت ٢٠١٧ جديد

بررسی رنو ساندرو فيس ليفت ٢٠١٧ جديد

رنو ساندرو جديد از نظر پويايى، كيفيت و سبك طراحى مسيرهاى بسيار مدرنى را طى كرده است. يك خودروى كوچك